BORIS – Bubenický ORchechestr Ivo Samiece – se začal pomalu formovat se vznikem bubenické školy v září 2004, kterou Ivo začal vést při tehdejším Domě dětí a mládeže a později Středisku volného času v Opavě, kde vyučoval jak hře na bicí soupravu, tak hře na africký buben Djembe a další perkusivní nástroje. Na podzim roku 2005 vznikla také skupina muzikoterapie. Od roku 2020 již orchestr působí při SRPŠ ZUŠ Opava.

Orchestr spojuje lidi všech věkových kategorií se zájmem o rytmus a komunikaci. BORIS a jeho tvorbu lze těžko žánrově zařadit, neboť jeho repertoár je sestaven z často netradičních nástrojů a rytmů z téměř všech koutů světa. V repertoáru tak můžeme narazit na sambu, bosa novu, chachu a další rytmy Latinské Ameriky. Také rytmy západní Afriky, tradiční japonské rytmy či pochodové patterny evropských souborů jsou inspirací při tvorbě nových skladeb.

Mohli bychom jmenovat mnoho vlivů a směrů které určují směr orchestru, ale v podstatě základní myšlenkou orchechestru BORIS je komunikace, neboť Ivo je přesvědčen že rytmus je prapůvodem jejího vzniku. Vůbec první vystoupení BORISu bylo na charitativním koncertu pod názvem „Děti dětem“ v listopadu roku 2004. Bubenické vystoupení sklidilo tehdy obrovský úspěch. Tehdy se Ivo rozhodl založit orchechestr, který bude otevřen lidem všech věkových kategorií, jež spojuje bubenické nadšení. Orchestr má za sebou dvě autorská CD, jedno DVD a přes sto koncertů a vystoupení v ČR, na Slovensku a v Polsku. V roce 2015 BORIS zvítězil v ústředním kole soutěže bicích souborů ZUŠ konaném v Praze.

Hraní v orchechestru je podmíněno zvládnutím alespoň základní bubenické techniky, kterou Ivo vyučuje ve svých kurzech. V současnosti se počet členů orchestru pohybuje od 20 do 30ti bubenických nadšenců, z nichž nejmladší má sedm let a nejstarší o několik desítek více :-). BORIS používá nejen bicí nástroje, ale nebrání se jakémukoliv rozšíření o jiné hudební i nehudební nástroje. V BORISu se již recykloval i „hrncofon“, valcha, elektrikářský „husí krk“ či originální nástroj sestavený z odpadových trubek.
Oficiální stránka BORISIvo SamiecBORIS


Odkaz na skupinu BORIS